Přání k narozeninám

Z níže uvedené nabídky si vyberte, o jaký typ přání k narozeninám máte zájem, klikněte myší na příslušné tlačítko a bude vám zobrazen jejich seznam. V každé sekci jsou nejprve zobrazena ta textová (lze je použít i jako SMS) a za nimi následují ta obrázková. Všechna obrázková přání pak naleznete též v sekci „Obrázky“.

Univerzální Pro muže Pro ženy Nejkrásnější Úžasné Originální Pro maminku Vtipná Obrázky Upřímné Citáty Pro kamarádku

Přání k narozeninám podle věku

K 18. narozeninám K 30. narozeninám K 40. narozeninám
K 50. narozeninám K 60. narozeninám K 70. narozeninám

Jiná přání

Vánoční Do nového roku K svátku Velikonoční Svatební K MDŽ

Jaké přání k narozeninám vybrat

Na těchto webových stránkách jsme pro vás připravili nespočet zajímavých narozeninových přání, která potěší všechny vaše blízké. Základním pravidlem pro výběr toho správného blahopřání je jednak znát účel gratulace, ale také naturel toho komu přejeme. Abychom vám to usnadnili, rozdělili jsme blahopřání do několika jasně specifikovaných kategorií, které by vám měly tento úkol v maximální možné míře usnadnit. Najdete zde tedy přání k narozeninám určená konkrétnímu pohlaví nebo pro osobu v konkrétním jubilejním věku. Toto dělení však neberte jako nějaké jasně stanovené dogma, které je nutné bezpodmínečně dodržovat. To, že přejete například ženě, totiž nutně neznamená, že nemůžete najít vhodnou alternativu v sekci vtipných nebo univerzálních blahopřání. Když to řekneme jinak, žádné členění (ani to naše) není naprosto dokonalé a ten kdo hledá, najde. Zkuste proto projít třeba i více sekcí a určitě najdete text, či obrázek, který vám bude vyhovovat. Koneckonců nikdo netvrdí, že nemůžete nahlédnout do sekce pro muže, byť hledáte přání pro ženu a tam najít blahopřání, které si upravíte podle svého, tak aby dávalo smysl a potěšilo osobu, na které vám záleží.

Proč někomu poslat přání k narozeninám

Je naprosto jedno, zda jste člověk inklinující k moderním technologiím, či ten, který ctí tradiční způsoby. Blahopřání k narozeninám může mít podobu dopisu, pohlednice, emailu, SMS i zprávy na sociálních sítích. Říkáte li si tedy, že raději nepošlete nic, než abyste posílali něco emailem, nebo SMS, protože byste rádi poslali dopis, ale neznáte adresu, tak toho nechte a přestaňte svět brát tak vážně. Rozhodně je lepší poslat někomu gratulaci přes Facebook, než mu ho neposlat vůbec. Nejde přece o to, jak to vidíte vy, ale o to dát osobě, kterou máte rádi najevo, že ji máte rádi, že na ni myslíte, a že vám na ni záleží.

Na co si dát při výběru přání pozor

Když někomu vybíráte přání k narozeninám, mějte vždy na paměti, že jím chcete potěšit tu danou osobu. Co je tím myšleno? To, že se líbí vám, ještě nutně neznamená, že se bude líbit i tomu, kdo ho dostane. Zdá se to jako banální a možná i pitomá poznámka, ale ve skutečnosti je hodně podstatná. Mnoho lidí má tendenci vybírat blahopřání podle toho, zda jim osobně připadalo zajímavé a originální, nebo je rozesmálo a ani trochu přitom nemyslí na to, zda to tak bude vnímat i oslavenec. Při výběru se proto na chvíli zastavte, zamyslete a sami pro sebe se ujistěte, že se váš výběr bude shodovat s tím, co je originální nebo k zasmání pro toho, kdo ho dostane. To platí především pro vtipná přání, která v sobě mohou často nést i částečnou urážku, či ponížení a ne každý má tento styl humoru rád a je schopen se povznést nad danou věc. Přejeme vám hodně štěstí při výběru a doufáme, že přinese mnoho radosti.

Ukázky obrázkových přání k narozeninám

Přání k narozeninám Blahopřání k narozeninám Přání k narozeninám pro maminku obrázek Přání k narozeninám pro muže obrázek Přání k narozeninám pro ženy obrázek Vtipná přání k narozeninám obrázek

Narozeninové zvyklosti ve světě

Pořekadlo „Jiný kraj, jiný mrav“ platí i pro způsob, jakým se slaví narozeniny. Přání k narozeninám v ústní, psané či digitální podobě jsou oblíbená prakticky na celém světě. To však neplatí pro ostatní zvyklosti, které mohou nabývat neskutečně rozličných podob v závislosti na tom, o jakou zemi, nebo kulturu se jedná. V našich silách rozhodně není věnovat se všem zemím a kulturám, ale několik málo z nich jsme vybrali a na následujících řádcích sepsali způsoby, jakými se v nich narozeniny slaví.

Anglie

V Anglii mají hned několik zvyků. Tím prvním je přidávání různých předmětů do dortu (nebo jeho alternativy v podobě cheesecake) během jeho přípravy. Tyto předměty mají různý symbolický význam, a pokud je některý z hostů ve svém kousku najde, předpovídá jeho budoucnost. Například mince symbolizuje zbohatnutí. Angličané mají též v oblibě (podobně jako my Češi) dávání hobla, kdy za každý odžitý rok vyhodí oslavence do vzduchu. Více než stoletou tradici má pak posílání klasických papírových přání k narozeninám. I zde se, ostatně jako v mnoha dalších anglosaských zemích, předává při dosažení věku jednadvaceti let symbolický klíč od domu představující nabytou nezávislost a volnost.

Austrálie

V Austrálii mají oslavy povětšinou typickou západní podobu. Rodina, kamarádi a známí se sejdou (zpravidla se griluje), popřejí a zazpívají píseň „Happy Birthday!“. Menším dětem se dává k jídlu takzvaný „Pohádkový chléb“, což je toastový chleba namazaný máslem a posypaný malým barevným sladkým sypáním. Oslavencům, kteří dosáhli dospělosti (21 let) se předává symbolický klíč od domu, který představuje nabytou volnost a samostatnost.

Brazílie

Celý dům se vyzdobí pestrobarevnými papírovými fanglemi a květinami. Děti jedí cukrátka, která jsou až realisticky vypadající zmenšeninou různých druhů ovoce a zeleniny. Pokud slaví narozeniny dítě, je též zvykem potáhnout ho za ušní lalůčky za každý jeden rok, co je na světě.

Čína

Narozeniny jako takové mají v Čině obrovskou symboliku a jejich koncepce je naprosto odlišná od té západní. Prvním rozdílem jsou znamení horoskopu. Je jich sice také dvanáct jako u nás, ale jsou jiná. Konkrétně jsou to krysa, buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a vepř. Navíc se nevystřídají všechny během jednoho roku, ale každému z nich připadá jeden celý rok (vystřídají se během dvanáctiletého cyklu). Pověst vysvětlující tuto tradici vypráví, že než Buddha zemřel, svolal všechna zvířata, aby se s nimi rozloučil. Přišlo však jen těchto dvanáct nejvěrnějších a za to si vysloužili tu čest, aby každému z nich náležel jeden rok z dvanácti. Osoba narozená v konkrétním roce daného znamení má dle čínského horoskopu mít schopnosti a vlastnosti onoho zvířete (podobný princip jaký známe z klasického horoskopu).

Když je dítě jeden rok staré, projde rituálem předpovídání budoucnosti. Položí se na zem do kruhu, které tvoří všemožné symbolické předměty, jako je například mince, kniha či panenka. Předmět, který dítě uchopí nejdříve, představuje jeho budoucnost. Pakliže je to mince, bude bohaté. Když kniha, tak se stane učitelem. Pokud chytne panenku, bude mít hodně potomků.

Oslavencům se kromě tradičně červených přání k narozeninám velmi často dávají i červené obálky s penězi. Tato barva symbolizuje v čínské kultuře štěstí a radost. Zcela nevhodným dárkem jsou hodiny, neboť se jejich pojmenování v mandarínštině vyslovuje téměř totožně jako smrt.

Dánsko

Když někdo z lidí bydlících v dané domácnosti má svůj narozeninový den, je zvykem pověsit z okna dánskou vlajku, aby o tom všichni procházející věděli.

Dětem se dárky rozmisťují kolem postele brzo ráno předtím, než se probudí, aby je radostně spatřili ihned, jak otevřou oči.

Pokud není v Dánsku člověk v den svých třicátých narozenin ženatý/vdaná, pak se mu se začne říkat pepřový muž, respektive pepřová žena. V tomto kontextu je také poměrně běžné, že kamarádi dávají oslavenci jako dárek k narozeninám pepřenku, aby na tuto skutečnost poukázali.

Ekvádor

V Ekvádoru se v den skutečných narozenin žádné velké veselí nekoná (běžně se oslavenci jen popřeje a předá přání k narozeninám), protože je zde zvykem je slavit v den svátku svatého, podle kterého je člověk pojmenován. Jinými slovy, narozeniny se slaví vlastně v den svátku. Oslavy mají podobu odpoledních čajových dýchánků, kde se podávají čajové sušenky, rozinkový koláč a horká čokoláda. Jistou výjimku oproti těmto běžným zvyklostem tvoří patnáctiny dívek. Při této příležitosti je uspořádána velká party, na které má oslavenkyně oblečeny překrásné růžové šaty. Součástí je i jakýsi obřad, kdy jí její otec nazuje její první boty na vysokém podpatku a následně s ní společně s dalšími čtrnácti tanečními páry zatančí valčík.

Hinduisté

Hinduisté narozeniny příliš neslaví, což však neznamená, že by je zcela ignorovali. Při příležitosti prvních narozenin je zapálena speciální obřadní vatra a dítěti je zcela oholena hlava, což ho má zbavit zla a hříchů z předchozích životů. Děti též v den svých narozenin nemají povinnost chodit do školy. Hinduisté dle svých tradic slaví narozeniny plnohodnotně jen jednou za život, a to v den dosažení 16 let věku.

Holandsko

Holanďané mají několik specifických narozeninových zvyklostí oproti těm, které běžně známe z našich končin. Jednou z nich jsou takzvané „Korunové roky“, což je speciální druh holandských kulatin, které jsou slaveny s větší pompou a kdy dostává oslavenec velký dárek. Konkrétně se jedná o páté, desáté, patnácté, dvacáté a jednadvacáté narozeniny. Dalším specifikem jsou „Narozeninové kalendáře“, do nichž se zaznamenávají dny narozenin příbuzných, známých a kamarádů. Smysl jejich existence zde určitě není potřeba rozebírat.

Samostatnou kapitolu pak tvoří celosvětově poměrně dobře známý národní svátek „Den královny“, konaný 30. dubna (pokud toto datum připadá na neděli, slaví se v sobotu 29. dubna). V tento den se po celém Holandsku konají mamutí pouliční oslavy, kterých se aktivně účastní několik set tisíc lidí. Renomé těchto oslav je tak velké, že se na něj sjíždí mnoho desítek tisíc lidí z celého světa.

Indie

Tato země je kulturně i nábožensky velmi rozmanitá a tudíž je těžké specifikovat obecné narozeninové zvyklosti této země. Ty základní se však v kostce týkají především dětí. Ty si v den svých narozenin po probuzení oblečou zcela nové oblečení a následně jdou za rodiči, před nimiž si na důkaz své úcty kleknou a pohladí jejich nohy. Poté jdou společně do chrámu, kde se pomodlí a kde dítě dostane požehnání. Pakliže jde dítě v den svých narozenin do školy, obleče si pestrobarevný oděv a rozdá svým spolužákům a kamarádům ve škole čokoládu.

Zabalit dárek do bílého, nebo černého papíru je považováno za nepřijatelné, neboť tyto barvy v tomto kontextu představují neštěstí.

Izrael (Židé)

Židovské oslavy narozenin jsou velmi specifické. Jejich běžnou náplní jsou tance, zpěv a hry. Konkrétním příkladem je obřad, kdy si oslavenec sedne na židli doprostřed kruhu tvořeného hosty. Ti zpívají a tančí dokola. Část hostů zdvihne židli s oslavencem do vzduchu a tančí s ním v rytmu písně.

Největší životním milníkem pro Židy jsou pak třináctiny, kdy chlapci podstoupí obřad zvaný „Bar micva“ a dívky obřad zvaný „Bat micva“. Jedná se o velmi komplikovanou náboženskou ceremonii, na kterou se dítě připravuje minimálně několik měsíců, ale klidně i několik let. Její podstatou je slib respektování židovských zákonů a slušného chování.

Japonsko

Výrazná specifika japonských oslav narozenin se týkají především dětí ve věku 3, 5 a 7 let. To je dáno historicky, neboť v minulosti děti právě před dosažením tohoto věku nejčastěji umírali. Podstata ceremonií je v těchto případech proto úzce spojena s návštěvou chrámu, kde se vzdává díky za zdraví a modlí se za dlouhý život. Konají se i speciální hromadné šintoistické obřady nesoucí název Shichi-Go-San (7-5-3), kde kněz dětem právě v tomto věků žehná a předává jim sladkosti.

Kanada

Se zřejmě nejzajímavějším kanadským narozeninovým zvykem se setkáme na východě země v Novém Skotsku a na Novém Foundlandu a Ostrově prince Edwarda. Dětští oslavenci jsou zde „přepadání“ a jejich nosy jsou mazány tukem, aby po nich smůla sklouzla, kdyby se jich chtěla chytit.

Dívkám, které dosáhnout věku šestnácti let, jsou pořádány speciální oslavy zvané „Sladkých šestnáct“.

Korea

V rámci korejských tradic tvoří nejdůležitější milníky spojené s narozením dosažení věku 100 dní a jednoho roku. První zmíněný milník je úzce spojen s kdysi velkou dětskou úmrtností během prvních zhruba 14 týdnů jejich života. Pokud je dítě v této době nemocné, nebo má jiný zdravotní problém, vůbec nic se neslaví, neboť to Korejci považují za přivolávání neštěstí. Pakliže je však dítě zdravé, uspořádá se velká oslava, vzdá se pocta mytologické bohyni narození a osudu Samshin Halmoni a pro štěstí se v domě na všechny čtyři světové strany rozmístí koláčky z červených fazolí. Mnohdy se též rozdávají rýžové koláčky, a to pokud možno co nejvíce lidem, aby se dítěti zajistil dlouhý a šťastný život. Když pak dosáhne věku jednoho roku, obleče se dítě do tradičního slavnostního oblečení a vezme se na velké shromáždění rodiny a přátel. Tam se konají bujaré oslavy a malý oslavenec dostává od hostů peníze.

Malajsie

Při malajsijských oslavách narozenin se sejde celá rodina a přátelé. Hodně se jí, zpívá a hraje na všemožné hudební nástroje. Velmi častým darem je červená obálka naplněná penězi (někdy je na ní napsáno i přání k narozeninám). Tento způsob obdarování je v Malajsii považován za velice vhodný a rozhodně není vnímán, jako neochota, či neschopnost vybrat správný dar. Větší party jsou uspořádávány při příležitosti oslav šestnáctých, osmnáctých a jednadvacátých narozenin. Ty jsou mimo jiné zpravidla koncipovaný i jako případný seznamovací večírek pro nezadané pozvané. To se projevuje například tak, že se pozve pokud možno stejný počet chlapců a děvčat a následně se hrají všemožné seznamovací hry.

Mexiko

V rámci mexických narozeninových zvyklostí musíme vyzdvihnout především hru, kterou hrají na svých oslavách děti. Během ní se do vzduchu pověsí takzvaná piňata, což je poměrně odolná papírová schránka (nejčastěji ve tvaru zvířete), která je naplněna sladkostmi, hračkami, mincemi a mnoha dalšími maličkostmi. Úkolem je piňatu se zavázanými oči rozbít pomocí dřevěné pálky a dostat tak z ní věci ven. Všechny děti se během hry střídají, dokud se to některému z nich nepodaří. Není to přitom zase tak lehké, jak by se mohlo zdát, protože schránka je poměrně pevná a dítka nemají zase takovou sílu.

Maďarsko

Maďarská tradice je založena na přání hodně štěstí a šťastného života. Jakmile si oslavenec rozbalí narozeninové dárky, přistoupí k němu rodinní příslušníci a ostatní slavící osoby a začnou mu mnout ušní lalůčky a tahat za ně. V Maďarsku je také zvykem při tomto tahání ušních lalůčků zpívat specifickou tradiční narozeninovou písničku. Její slova by se dala volně přeložit jako „Nechť ti Bůh požehná a ty žiješ tak dlouho, že se tvoje ušní lalůčky budou dotýkat tvých kotníků!“.